Sayı 44

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Tüm Sayı

İçindekiler

Makaleler

İç Denetimin Etkinliğini Arttırmada Yeminli Mali Müşavirlerin Rolü PDF
Fehmi Karasioğlu, Derya Öztemiz 1-12
Kadın Çalışanların Kariyer Engelleri: Eskişehir'de Bir Araştırma PDF
Hande Ayoğul, Avni Barış Baraz 13-27
Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye-İsrail İlişkileri PDF
Tufan Kutay Boran 28-42
MÖ 2. Binyıl Mezopotamya Devlet ve Toplum Hayatında Tahılın Yeri PDF
Mehmet Kurt, Esra Atcı 43-62
Sosyal Sürdürülebilirlik Açısından Tedarik Zinciri Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları PDF
Gökhan Akandere 63-72
Eski Çağ Kappadokia'sında Beyaz Syrialılar (Leukosyrioi) Kavramı PDF
Şenol Yurdakul 73-84
Kişilik Renklerinin Performans İle İlişkisi Kamu Kurumları Üzerine Bir Araştırma PDF
Tahir Akgemci, Murat Öz 85-99
Bilim Tarihi Uygulamalarının Epistemolojik İnançlar Üzerine Etkisi PDF
Aslı Bahar Çelik, Aslı Görgülü Arı 100-124
Narsisistik Kişilik Özellikleri İle Sosyal Medya Kullanımı Arasında Bir Bağlantı Var Mı? PDF
Şükrü Balcı, Esra Gargalık 125-140
Milli Eğitim Bakanlığında Norm Kadro Uygulaması: Isparta İlinde Okul Yöneticileri Üzerinden Bir Değerlendirme PDF
Fatma Baki, Osman Kürşat Acar 141-150
Kilikya Bölgesinin İkiz Kalesi: “Sinap” PDF
Razan Aykaç 151-170
Entropi Temelli Copras ve Aras Yöntemleri ile Borsa İstanbul İnşaat Endeksi (XINSA) Firmalarının Finansal Performans Analizi PDF
İbrahim Erem Şahin, Kadir Burhan Karacan 171-183
Covid-19 Krizi Döneminde Bilgilenme Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı PDF
Ümmü Özlem Çerçi, Nilüfer Canöz, Kadir Canöz 184-198
Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerde Farklı İki Yönteme Göre Yapılan Öğretimin Ders Başarısına Etkisi PDF
Yasemin Durgut, Hatice Güzel 199-208
Uyuşmazlıktan Çözüme Giden Yol: Endonezya'nın Açe Eyaletindeki Barış Süreci PDF
Fulya Köksoy 209-221
Atatürk Döneminde (1923-1929) Türkiye Ekonomisi PDF
Gülay Sarıçoban 222-236
Müslim b. Kureyş Dönemi Selçuklu-Ukaylî İlişkileri PDF
Mevlüt Günler 237-251
Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma PDF
Eda Sezerer Albayrak 252-266
Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi, Konya İli Örneği PDF
Osman Nurullah Berk, Emel Celep 267-285
Âşık Ömer Divanı’na Katkılar VII PDF
Orhan Yavuz, Fatih Numan Küçükballı 286-302
Steam ve Sanat Eğitimi PDF
Semahat Erdoğan 303-316
Eğlence Mekânları ve Yeni Medya: Mekânın Görünümleri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Uğur Çağlak, Mehmet Emin Satır 317-326
Denim Kumaş Üreten Bir İşletmede Hedef Maliyetleme Yönteminin Uygulanması PDF
Ömer Burak Paksoy, Naim Ata Atabey, Baki Yılmaz 327-342
Tüketici Güven Endeksi ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İlişkisi PDF
Gonca Yaşar, Servet Ceylan 343-353
Çağdaş Hastane Muayene Alanlarında Mekânsal Davranış PDF
Kurt Orkun Aktaş 354-368
Amerika Birleşik Devletlerinde Faaliyet Gösteren Ulusal Kolej Spor/Sporları Birliği (Ncaa) İncelenmesi PDF
Aydoğan Soygüden 369-380


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.