Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 40 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTELER BAZINDA GELİR-TÜKETİM İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Öz  PDF
Ferhat Pehlivanoğlu, Zeynep Narman
 
Sayı 23 Tüketim Kültüründe Kadın Bedeninin İdealize Edilmesine Yönelik Kadın Algılamaları ve Tüketim Davranışlarıyla İlişkisi Öz  PDF
Serap Yücel DOĞAN
 
Sayı 44 Eğlence Mekânları ve Yeni Medya: Mekânın Görünümleri Üzerine Bir Değerlendirme Öz  PDF
Uğur ÇAĞLAK, Mehmet Emin SATIR
 
Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Sendromu Düzeyleri İle Hedonik Tüketim Davranışları Arasındaki İlişki Öz  PDF
Ebru ERTÜRK, Meral ERDİRENÇELEBİ, Şerife ŞEN
 
Sayı 36 Tarihi Çarşılarda Tüketim Ritüelleri: Konya Bedesteni Öz  PDF
Ayşe GEDİKÇİ ÖNDOĞAN
 
Sayı 34 KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÜRÜNÜ OLARAK 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ Öz  PDF
Nilüfer Canöz
 
Sayı 13 KREDİKARTLARINDAKİTAKSİT UYGULAMASININ TÜKETİCİNİN HARCAMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (KIRIKKALE İLİÖRNEĞİ) Öz  PDF
Tülin DURUKAN, Halil ELİBOL, Müzeyyen ÖZHAVZALI
 
Sayı 16 ERGENLERDE TÜKETİCİLİK BİLİNÇ DÜZEYİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz  PDF
Seher ERSOY, M. Hamil NAZİK
 
Sayı 18 TÜRKİYE’DE KREDİ KARTLARININ TOPLAM ÖZEL NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARINA ETKİSİ: BİR ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ Öz  PDF
Mikail ALTAN, İbrahim Emre GÖKTÜRK
 
Sayı 51 Ötekileştirilmiş Beden ya da Engelliler: Sosyolojik Bir Değerlendirme Öz  PDF
Zhanargul PANGALİYEVA, Bengül GÜNGÖRMEZ AKOSMAN
 
Sayı 44 Tüketici Güven Endeksi ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İlişkisi Öz  PDF
Gonca YAŞAR, Servet CEYLAN
 
Toplam 11 ögeden 1 - 11 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar