Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 22 Buzlukbaşı Sarnıcı’na Âit İki Vakfiye Öz  PDF
İzzet SAK
 
Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı Bir Kültürel Üretim Biçimi Olarak Etkinlik Pazarlaması ve Şehir Pazarlaması ile Olan İlişkisi: Selçuklu Kongre Merkezi Örneği Öz  PDF
Esen ŞAHİN, Bayram KARAKULLUKCU
 
Sayı 17 C. 74/F–4 NUMARALI ŞER’İYE SİCİLİNE GÖRE 1827–1833 TARİHLERİARASI KONYA’NIN SOSYAL VE İDARİYAPISINA İLİŞKİN KAYITLARIN ANALİZİ Öz  PDF
Betül ÖZGER, Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 33 1923-1938 YILLARI ARASINDA YEREL BASINDA KONYA EKONOMİSİ Öz  PDF
rahime hülya öztürk
 
Sayı 21 Şeriye Sicil Kayıtlarına Göre 1748-1749 Yıllarında Konya’da Aile Öz  PDF
Mehmet ALTAN, Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 23 Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Anlayışı: Konya İl Özel İdaresi Örneği Öz  PDF
Önder KUTLU, Mustafa KOCAOĞLU
 
Sayı 21 Gertrude Bell’in Anılarında Konya Öz  PDF
Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 24 Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği Öz  PDF
Oktay EMİR, Ali AVAN
 
Sayı 21 Konya Ovası ve Çevresinde Yeraltı Sularının Obruk Oluşumlarına Etkisi Öz  PDF
Recep BOZYİĞİT, Tahsin TAPUR
 
Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı Konya İle İlgili Basında Yer Alan Haberlerin Kent İmajı Açısından Değerlendirilesi Öz  PDF
Nur GÖRKEMLİ, Başak SOLMAZ
 
Sayı 7 KONYA BEYLERBEYİ SARAYI Öz  PDF
Bayram ÜREKLİ
 
Sayı 21 Güven ya da Sosyal Sermaye Nedir?: Konya Sanayi Bölgesinde Sahip/Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
M. Atilla ARICIOĞLU, Recibe Aslı ERGİN
 
Sayı 47 1927 Genel Nüfus Sayımına Göre Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Konya’nın Demografik Yapısı Öz  PDF
Bektaş KAYA
 
Sayı 31 Konya Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Litürjik Elemanlar: Altar ve Altar Tabanları Öz  PDF
Aytuğ ARSLAN
 
Sayı 10 KONYA BEDESTENİ Öz  PDF
Ali BAŞ, Tolga BOZKURT
 
Sayı 45 Konya’nın Günümüze Ulaşamayan Selçuklu Mescitleri Öz  PDF
Muhammet ARSLAN
 
Sayı 27 Tarih-i Osmanî Encümeni Konya Şubesi’nin Açılışı ve Vali Arifi Paşa’nın Nutku Öz  PDF
Seyit TAŞER
 
Sayı 11 KONYA MERAM İLÇESİKARADİĞİN KASABASI’NDA KANAVİÇE İŞLEMELER Öz  PDF
Gülizar ALTUN
 
Sayı 22 Konya Şartlarında Yağış, Sıcaklık ve Bitki Örtüsü İlişkisi Öz  PDF
Baştürk KAYA, Caner ALADAĞ
 
Sayı 43 İsyanları Sebebiyle Bazı Arnavutların Anadolu'ya Sürgün Edilmelerine Dair Sosyo-Politik Bir İnceleme (1847-1851) Öz  PDF
Mustafa DURDU
 
Sayı 27 Çumra İlçesinde Kırsal Yerleşmeler Öz  PDF
Tahsin TAPUR, Bayram TUNCER
 
Sayı 12 ARŞİV KAYITLARINA GÖRE KONYA MAHKEME HAMAMI (HAMAM-I CEDÎD,YENİHAMAM) Öz  PDF
Ahmet ÇAYCI
 
Sayı 22 1792–95 Yılları Arasında Osmanlı Konya’sında Sosyal Yaşamdan Kesitler Öz  PDF
Mehmet BARMAN, Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 43 Destinasyon Kişiliği ve Benlik Uyumunun Turistlerin Davranışsal Niyetleri Üzerine Etkisi Öz  PDF
Abdullah ÜLKÜ, Ferdi BİŞKİN
 
Sayı 14 1960’DAN GÜNÜMÜZE KONYA’DA YEREL GAZETECİLİK Öz  PDF
Bünyamin AYHAN, Adem DEMİRSOY
 
Toplam 35 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar