Ara


 
Sayı Başlık
 
Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı Bir Kültürel Üretim Biçimi Olarak Etkinlik Pazarlaması ve Şehir Pazarlaması ile Olan İlişkisi: Selçuklu Kongre Merkezi Örneği Özet  PDF
Esen ŞAHİN, Bayram KARAKULLUKCU
 
Sayı 17 C. 74/F–4 NUMARALI ŞER’İYE SİCİLİNE GÖRE 1827–1833 TARİHLERİARASI KONYA’NIN SOSYAL VE İDARİYAPISINA İLİŞKİN KAYITLARIN ANALİZİ Özet  PDF
Betül ÖZGER, Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 22 Buzlukbaşı Sarnıcı’na Âit İki Vakfiye Özet  PDF
İzzet SAK
 
Sayı 33 1923-1938 YILLARI ARASINDA YEREL BASINDA KONYA EKONOMİSİ Özet  PDF
rahime hülya öztürk
 
Sayı 27 Tarih-i Osmanî Encümeni Konya Şubesi’nin Açılışı ve Vali Arifi Paşa’nın Nutku Özet  PDF
Seyit TAŞER
 
Sayı 11 KONYA MERAM İLÇESİKARADİĞİN KASABASI’NDA KANAVİÇE İŞLEMELER Özet  PDF
Gülizar ALTUN
 
Sayı 22 Konya Şartlarında Yağış, Sıcaklık ve Bitki Örtüsü İlişkisi Özet  PDF
Baştürk KAYA, Caner ALADAĞ
 
Sayı 43 İsyanları Sebebiyle Bazı Arnavutların Anadolu'ya Sürgün Edilmelerine Dair Sosyo-Politik Bir İnceleme (1847-1851) Özet  PDF
Mustafa DURDU
 
Sayı 27 Çumra İlçesinde Kırsal Yerleşmeler Özet  PDF
Tahsin TAPUR, Bayram TUNCER
 
Sayı 12 ARŞİV KAYITLARINA GÖRE KONYA MAHKEME HAMAMI (HAMAM-I CEDÎD,YENİHAMAM) Özet  PDF
Ahmet ÇAYCI
 
Sayı 22 1792–95 Yılları Arasında Osmanlı Konya’sında Sosyal Yaşamdan Kesitler Özet  PDF
Mehmet BARMAN, Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 43 Destinasyon Kişiliği ve Benlik Uyumunun Turistlerin Davranışsal Niyetleri Üzerine Etkisi Özet  PDF
Abdullah ÜLKÜ, Ferdi BİŞKİN
 
Sayı 14 1960’DAN GÜNÜMÜZE KONYA’DA YEREL GAZETECİLİK Özet  PDF
Bünyamin AYHAN, Adem DEMİRSOY
 
Sayı 22 Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri Özet  PDF
Hayriye Nur GÖRKEMLİ
 
Sayı 15 KONYA DAĞKÖYLERİ AĞIZLARINDAN DERLENEN FİİLLER Özet  PDF
Aziz AYVA
 
Sayı 22 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çevreye Yönelik Politikaları: Konya Selçuklu Belediyesi SELKAP Örneği Özet  PDF
Ayşe ÇOBAN, Selim KILIÇ
 
Sayı 41 Şeb-i Arus Törenlerine Katılan Yerli Turistlerin Kültür Turisti Tipolojileri Özet  PDF
Çağrı SAÇLI, Balhun ERSÖZ
 
Sayı 23 Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Özet  PDF
Yeliz ULUSAN, Orhan BATMAN
 
Sayı 20 KONYA EYALETİ ILGIN KAZASI’NDA YAŞANAN 1866 DEPREMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Özet  PDF
Hüseyin MUŞMAL
 
Sayı 23 Konya Darülmuallimini’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Özet  PDF
Seyit TAŞER
 
Sayı 21 Şeriye Sicil Kayıtlarına Göre 1748-1749 Yıllarında Konya’da Aile Özet  PDF
Mehmet ALTAN, Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 23 Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Anlayışı: Konya İl Özel İdaresi Örneği Özet  PDF
Önder KUTLU, Mustafa KOCAOĞLU
 
Sayı 21 Gertrude Bell’in Anılarında Konya Özet  PDF
Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 24 Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği Özet  PDF
Oktay EMİR, Ali AVAN
 
Sayı 21 Konya Ovası ve Çevresinde Yeraltı Sularının Obruk Oluşumlarına Etkisi Özet  PDF
Recep BOZYİĞİT, Tahsin TAPUR
 
Toplam 33 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarCreative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.