Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 41 Şeb-i Arus Törenlerine Katılan Yerli Turistlerin Kültür Turisti Tipolojileri Öz  PDF
Çağrı SAÇLI, Balhun ERSÖZ
 
Sayı 34 Muğla İli Milas İlçesinin Kültür Turizmi Açısından İncelenmesi Öz  PDF
Akyay Uygur, Ramazan Göral, İsmail Bozkurt
 
Sayı 43 Arkeolojik Kültür Varlıkları Turizmi (Arkeoturizm) Planlamasında Arkeolog Etkisi Öz  PDF
Hasan Ali ERDOĞAN
 
Sayı 38 ISPARTA YÖRESİ FESTİVALLERİNİN KÜLTÜR TURİZMİ VE EKONOMİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Öz  PDF
Halil Altay Göde, Gülşah Yiğit
 
Toplam 4 ögeden 1 - 4 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar