Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 23 Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Özet  PDF
Yeliz ULUSAN, Orhan BATMAN
 
Sayı 19 TURİSTİK DESTİNASYON ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİVE PAZARLAMASI Özet  PDF
Mete SEZGİN, Abdullah KARAMAN
 
Sayı 43 Arkeolojik Kültür Varlıkları Turizmi (Arkeoturizm) Planlamasında Arkeolog Etkisi Özet  PDF
Hasan Ali ERDOĞAN
 
Sayı 20 DEĞİŞEN DÜNYA’DA YENİ YÖNETİM MODELLERİ’NİN TURİZM SEKTÖRÜ’NDE KULLANILMASI ve TANITIM STRATEJİLERİ’NİN BELİRLENMESİ Özet  PDF
Aykut BEDÜK, Muammer ZERENLER, Abdullah SOYSAL
 
Sayı 17 ALANYA’DA TURİZM VE TURİZMİN ALANYA EKONOMİSİNE ETKİSİ Özet  PDF
Ayhan AKIŞ
 
Sayı 42 Turizm Gelirlerinin Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Özet  PDF
Sinem YAPAR SAÇIK, Gökhan AKAR, Zeliha GÜLMEZ
 
Sayı 20 GELİBOLU YARIMADASI’NIN KUZEYBATI KIYILARINDA ARAZİKULLANIMININ UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ Özet  PDF
Cengiz AKBULAK, A. Evren ERGİNAL, Beyhan ÖZTÜRK
 
Sayı 24 Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği Özet  PDF
Oktay EMİR, Ali AVAN
 
Sayı 37 TURİZM SEKTÖRÜNDE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLEMESİ Özet  PDF
Osman Karkacıer, Ayşe Elif YAZGAN
 
Sayı 25 2000’li Yıllar Öncesi ve Sonrasında Türk Sineması’nda Kullanılan Yapım Kaynaklarının Değerlendirilmesi Özet  PDF
Eylem ARSLAN
 
Sayı 31 Turizm Sektörüne Yönelik Eğitim Alan Öğrencilerin İletişim ve Empatik Becerilerine İlişkin Bir Araştırma Özet  PDF
M.Erhan SUMMAK
 
Sayı 27 Gümüşsu (Homa) Şelalesi (Çivril-Denizli) Özet  PDF
Selahattin POLAT, Süleyman KARĞI, Yıldız GÜNEY
 
Sayı 34 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MOBBİNG - ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ: ÇANAKKALE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet  PDF
Bekir Eşitti, Bülent Akyüz
 
Sayı 38 FESTİVALLERİN YEREL HALK ÜZERİNDEKİ SOSYAL ETKİLERİ: BEYPAZARI ÖRNEĞİ Özet  PDF
Ayşe Nevin SERT
 
Sayı 38 Turizm Fakültelerinin Gözünden Eğitime Bakış Özet  PDF
Hakan Sezerel, Hatice Zümrüt Tonus
 
Sayı 35 GASTRONOMİ EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Özet  PDF
Hüseyin Öney
 
Sayı 35 İNANÇ TURİZMİ BAĞLAMINDA KENTSEL TURİZM VE KÜLTÜREL TURİZM: KONYA ÖRNEĞİ Özet  PDF
Tahsin Karabulut, İbrahim Hakkı Kaynak
 
Sayı 34 TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ VE SEKTÖRE ÖZGÜ ÖZELLİKLER Özet  PDF
İge Pırnar
 
Toplam 18 ögeden 1 - 18 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarCreative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.