Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 21 KOBİ’lerde Kriz Yönetimi: K.Maraş’ta Tekstil Sektöründeki KOBİ’lerde Bir Uygulama Öz  PDF
Abdullah SOYSAL, Hasan Alpay KARASOY, Sedat ALICI
 
Sayı 22 Kriz Döneminde Transformasyonel Lider Davranişlarinin Işletme Performansi Bağlaminda Firsat Yönetimine Etkisi: Bankacilik Sektöründe Bir Uygulama Öz  PDF
Burcu DOĞANALP
 
Sayı 46 Algılanan Kriz Yönetimi ile Marka Tercihi Arasındaki İlişkide Kurumsal İtibarın Aracılık Rolü: Havayolu Firmaları Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
Salim KURNAZ, Halil ŞİMŞEK
 
Sayı 33 Kayıp Krizi Nasıl Fırsat Krizine Dönüştü? Türkiye, ABD ve AB Ülkelerinden Seçilmiş İşletmeler Örneği Öz  PDF
Adnan Çelik, Beyhan Özgü Çakır
 
Sayı 10 KURUM KİMLİĞİNDE KRİZ YÖNETİMİNİN YERİVE ÖNEMİ Öz  PDF
Mehmet FİDAN, M.Evrim GÜLSÜNLER
 
Sayı 45 Kriz Yönetiminde Proaktif ve Reaktif Yaklaşım: Covid-19 Krizi Üzerine Bir Değerlendirme Öz  PDF
Fatma AKAR
 
Sayı 32 TURİZM SEKTÖRÜNDE STRATEJİK KRİZ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BÜTÜNSEL BİR ÇERÇEVE Öz  PDF
Ramazan Göral
 
Sayı 50 2021 Yılında Akdeniz ve Ege Bölgesinde Gerçekleşen Orman Yangınlarının Afet Kriz İletişimi Yönetimi Bağlamında İncelenmesi Öz  PDF
Faruk YAZAR
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar