Şeriye Sicil Kayıtlarına Göre 1748-1749 Yıllarında Konya’da Aile

Mehmet ALTAN, Mehmet İPÇİOĞLU

Öz


Şer’iye sicilleri Osmanlıtopraklarında meydana gelen içtimaî, hukukî ve iktisadî olaylarıgün yüzüne çıkarmasıaçısından çok
önemli belgelerdir.
1748 – 1749 yılınıkapsayan 57 numaralı şer’iye sicilinde 672 adet belge bulunmaktadır. Bu belgeler Miras davaları, aile, vesayet,
adlî olaylar, görevli tayinleri ve vergi vb. iktisadî ve sosyal olaylarıiçermektedir.
57 numaralı şer’iye sicili kısa bir zaman dilimini kapsamasına rağmen dönemin Konya sosyal tarihine ait önemli ipuçları
vermektedir.
Bu çalışmanın sonucunda Osmanlıtoplumunda ailenin önemli bir kurum olduğu anlaşılmaktadır. Toplumda bekar sayısının
çok az olduğu, yetişkin nüfusun hemen hepsinin evli olduğu nikah, mehir boşanma gibi konularda kadınların da erkekler kadar söz
sahibi olduğu görülmektedir. İncelenen dönem OsmanlıKonya’sında çok evlilik yok denecek kadar azdır. Ailelerin ortalama dört
çocuk yaptıklarıgörülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Aile, Konya, Şeriye Sicili, KadıSicili

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.