KONYA DAĞKÖYLERİ AĞIZLARINDAN DERLENEN FİİLLER

Aziz AYVA

Öz


Dil bilim araştırma alanlarından biri de, halk ağzından söz derleme faaliyetidir. Bu
derlemelerin sadece kullanılmak için yayımlanmasıgerektiği düşünülmemelidir. Elbette, bu
derlemeler arasında yazıdilimizin eksiklerini karşılayan sözler bulunmaktadır. Nitekim, bu yolla
halk ağzından yazıdilimize birçok kelime geçmiştir. Ama ağız derlemelerinden güdülen tek amaç
bu değildir. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden derlenecek dil malzemeleri konunun uzmanlarınca
değerlendirilip sınıflandırılacak ve böylece millî bir ağız haritasıoluşturma yönünde önemli
adımlar atılmışolacaktır. Bunun için araştırıcılar, dil severler ve gönüllüler el birliği yapıp bu
yurttaşlık görevine sarılmalıdırlar.
Biz de, zaman zaman halk edebiyatıve halk bilimi ile ilgili saha derlemelerimiz sırasında
derleme bölgelerimizin yerel söyleyişlerini uzun zamandan beri not ediyoruz. Konya’nın; Hadim,
Bozkır, Taşkent, Ermenek ve Güneysınır ilçeleri genişbir coğrafyayıiçine almaktadır. Bu
bölgelerde yaşayanlar da kendilerini dağlıolarak adlandırmaktadırlar. Burada yaptığımız saha
derlemelerimiz sırasında, bölgenin kendine özgü bir ağız yapısının bulunduğunu gördük ve
köydeki (Mehmet Ali Köyü) yerel söyleyişler ile fiilleri toplamaya başladık. Bu makalemizde,
buradan tespit edilmiş65 adet fiilin bölgedeki söyleyişve anlamlarıüzerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Konya DağKöyleri, Mehmet Ali Köyü, Ağız Derlemeleri, Fiil, Örnek Cümleler.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.