Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çevreye Yönelik Politikaları: Konya Selçuklu Belediyesi SELKAP Örneği

Ayşe ÇOBAN, Selim KILIÇ

Öz


Bu çalışmada Türkiye’deki birçok ilin nüfusundan daha fazla bir nüfusa hizmet götürmek zorunda olan Konya ili Selçuklu
ilçesi belediyesinin çevrenin korunmasına yönelik politikalarıele alınmıştır. Söz konusu politikalardan SELKAP projesi (Selçuklu
Belediyesi Kaynağından Ayırma Projesi) incelenerek, özellikle katıatık yönetimi ile ambalaj atıklarıyönetiminin uygulama şekli ve
uygulama sonuçlarıanaliz edilmiştir.
Yapılan incelemelerde SELKAP projesinin oldukça kapsamlıbir proje olduğu ve zamanla uygulama alanlarının artacağı
görülmüştür. Ayrıca söz konusu proje, çevrenin korunmasına yönelik olarak yeni arayışlar içerisinde bulunan yerel yönetimler ve
özelliklede belediyeler açısından yol gösterici bir proje olarak dikkate alınabilir. Ancak her projede olduğu gibi bu tür projelerin
başarılıolabilmesi, ilgililerin/paydaşların daha duyarlıolmasınıgerektirmektedir.


Anahtar Kelimeler


Yerel Yönetimler, Konya, Selçuklu Belediyesi, Çevre, Selkap

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.