Konya Darülmuallimini’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Seyit TAŞER

Öz


Günümüzde eğitim fakültelerinin OsmanlıDevleti’ndeki karşılığıolan kurumlar, darülmuallimin ve darülmuallimatlar olup,
darülmuallimin “erkek öğretmen okulu” manasına gelmektedir. Öğretmen yetiştiren bu kurumların kuruluşu ve gelişmesi XIX.
yüzyıla tesadüf etmekteydi. Bu asırda her alanda gelişme ve ilerleme sağlanılmasıiçin çareler aranmaya başlanmışve bunun için
somut adımlar atılmış, atılan bu adımlar, eğitim alanına da yansımıştır.
XIX. yüzyıl ortalarında 1848 senesinde, Sultan Abdülmecid zamanında Darülmuallimin-i Rüşdiye açılmışardından, 1868’de
sıbyan mekteplerine öğretmen yetiştirmek amacıyla darülmuallimin-i ibtidâîye şubesinde eğitim verilmeye başlanmıştı.
Öğretmen yetiştiren kurumların İstanbul dışındaki merkezlerde açılma süreci ise Sultan Abdülaziz döneminde başlamıştıBu
süreçte Konya, darülmualliminkurulan ilk vilayetler arasında yer alır.
Eğitim yönetimi kavramı; öğrenci, öğretmen, okul, sınıf, sınavlar, bütçe gibi eğitimin işleyişine yönelik birçok unsuru
kapsamaktadır. Çalışmamızda, Konya Darülmuallimin mektebi bu maddeler açısından değerlendirilmiştir. Aynızamanda bu
kurumda yapılan teftişveya denetim sırasında, üzerinde durulan meselelere yer verilmiştir. Bu hususlar, arşiv belgeleri ışığında
incelenmişve Konya’da öğretmen yetiştiren kurumun işleyişi ayrıntılıbir şekilde ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Konya, Darülmuallimin, Eğitim Yönetimi, Denetim

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.