Sayı 42

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Dergi Bilgileri

İçindekiler

İş Yeri Zorbalığı ve Sinizm: Sağlık Kurumlarında Çalışan Güvenliği Bağlamında Değerlendirilmesi PDF
Şerife Didem KAYA, Lütfiye TEKPINAR, Gülnur TEKİN 1-22
Yetişkin Güvensiz Bağlanma Boyutlarının Eş Tükenmişliğini Yordama Gücü: Üniversite Akademik Personeli Örneği PDF
Kadriye DOĞAN, Hatice DEVECİ ŞİRİN 23-32
Türkiye’deki Havalimanlarının Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksleri İle Finansal Etkinliklerinin Analizi PDF
İbrahim Erem Şahin 33-47
Sınıf Çatışmasının Tiyatrodaki Dikkat Çekici Örneği: Tahterevalli/Aşağıdakiler Yukarıdakiler PDF
Ferda ATLI 48-65
Hastanelerde Otomatik İlaç Dağıtım Sistemi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma PDF
Arzu YİĞİT, Nurdan ORAL KARA 66-74
İhsân Mahvî ve Manzûmeleri PDF
Mehmet ALTUNMERAL 75-87
Kano Model ile Çalışan Memnuniyetine Etki Eden İş Faktörlerinin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi ve Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama PDF
Ramazan GÖRAL, Vural ÇAĞLIYAN 88-99
Antik Çağda Lykaonia-Isauria Sınır Bölgesi PDF
Mehmet KURT, Esra BULUT 100-124
Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya: Türk Kızılayı ve LÖSEV Örneği PDF
Eda DEMİR, Ahmet TARHAN, Hayriye Nur GÖRKEMLİ 125-141
Terörizmin Hisse Senedi Piyasasındaki İşlem Adedi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği PDF
Mustafa YILDIRIM, Fatma KÜÇÜK 142-153
Eski Uygurca Kelimelerin Çince Karakterlerle Yazımında Ünsüz Düşmesi Olayı PDF
Hüseyin YILDIZ 154-167
Social Trust, Authoritarianism and Immigration Attitudes PDF
Reha Atakan ÇETİN, Sefa ÇETİN, Erol TURAN 168-179
Kaynak Temelli Görüş Ekseninde Örgütsel Yapı Maliyet Liderliği Stratejisi İlişkisi: Türkiye’nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Bir Araştırma PDF
Burak Özdemir, Deniz TAŞCI 180-190
Sürekli Dalgacık Dönüşümlü Granger Nedensellik Analizi ile Bist-30 Endeksi ve Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
Erhan Demireli, Erdost TORUN 191-199
Üçüncü Yaş Yerli Turistlerin Seyahat Kısıtları ve Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma PDF
Ayşe Nevin SERT 200-211
Language Teaching Methods and Significance of Rhetoric PDF
Sonay ÜNAL 212-218
Şeref Hanım Dîvânı’nda Devrin Devlet Adamları PDF
Aysun ÇELİK 219-233
XIII-XIV. Yüzyıllarda Karamanoğulları-Çukurova Ermenileri İlişkileri PDF
Mehmet Ali KAPAR 234-243
Müslümanlar İçin Demokrasi Ne İfade Ediyor?: Demokrasinin Gerekli Görülen Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma PDF
Nazlı Çağın BİLGİLİ 244-260
İŞKUR Engelli Girişimciliği Destek Programı’nın İncelenmesi (TR61 Bölgesi Örneği) PDF
Mete Kaan NAMAL 261-272
Yeni Araştırmalar Bağlamında Diyarbakır Kalesi PDF
Ali BORAN, Razan AYKAÇ 273-282
4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Bilinçli Tüketicilik PDF
İlker DERE, İbrahim AKTAŞLI 283-302
Turizm Gelirlerinin Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği PDF
Sinem YAPAR SAÇIK, Gökhan AKAR, Zeliha GÜLMEZ 303-316
Türkiye Selçukluları Döneminde Buzun Kullanımı ve Konya ile Çevresinde Bulunan Buzhaneler PDF
Zehra ODABAŞI 317-324
Bizans Devleti’ndeki Ariusçuluk Tartışmalarının Hristiyanlık Üzerindeki İzleri PDF
Fatma İNCE 325-331
Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemlerine Tarihlendirilen Bir Grup Kirkit Üzerine Değerlendirme PDF
Yusuf ÇETİN, Cavit POLAT 332-343
Cooperative Learning in EFL Classes: A Comparative Study on Vocabulary Teaching PDF
Emine Eda ERCAN DEMİREL 344-354
Türk-Avusturya Edebi ve Kültürel İlişkilerinin Kaynakları ve Tarihi Gelişim Süreci PDF
Ali BAYKAN 355-378
Geçmişi Bilmek Bugünü Anlamak Geleceği Planlamak ve Yönetmek PDF
Ünal ACAR 379-391
Kronik Hastalıkların Yol Açtığı Bazı Toplumsal Problemler PDF
Oya ERYİĞİT GÜNLER 392-400


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1302-1796