Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Tüm Sayı

İçindekiler

Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Hayatına ve Çalışmalarına Genel Bir Bakış PDF
Abdullah BURGU 1-14
Fuat Sezgin’e Göre İslâm’ın “Yaratıcı Çağ” Kavramı PDF
Mustafa DEMİRCİ 15-24
The Impact of GDP Per Capita and Crime Rate on the C02 Emission PDF
Deniz GÜVERCİN 25-33
İşveren Markasının İnsan Kaynakları Süreçleri Üzerine Etkileri PDF
Mehmet GÜLER 34-48
Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileri Arasında Kültürleşme ve Kültürleşme Stratejileri PDF
Şükrü BALCI, Nesrin ÖĞÜT 49-62
Rus Medyasının Sahiplik Yapısı PDF
Erkam TEMİR, Bünyamin AYHAN 63-74
Mardin Müzesi Örnekleri Işığında Eyyûbi Sikkeleri PDF
Necla DURSUN 75-90
Yeni Bulunan Bir Selçuklu Kitabesi: İç Karaarslan Mescidi Kitabesi PDF
Zekeriya ŞİMŞİR, Ahmet YAVUZYILMAZ 91-103
Yurtdışında Yaşayan Beyşehir ve Yöresi Kökenli Gurbetçilerimizin Sayısal Olarak Tespiti ve Yöre Ekonomisine Katkıları Üzerine Bir Araştırma PDF
Aziz ÖZTÜRK 104-112
Türk Halk Anlatılarında Ölüme İlişkin Tabu ve Kaçınmalar PDF
Halil Altay GÖDE, Nezih TATLICAN 113-127
Sosyal Değişim Sürecinde Örgütsel Güven ve Örgüte Duygusal Bağlılık: Bir Kamu Üniversitesinde Araştırma PDF
Banu GÜLER, Ahmet DİKEN 128-140
Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Sendromu Düzeyleri İle Hedonik Tüketim Davranışları Arasındaki İlişki PDF
Ebru ERTÜRK, Meral ERDİRENÇELEBİ, Şerife ŞEN 141-152
İslam Öncesi Orta Asya Tarihi Coğrafyasında Bedahşan Bölgesi ve Türk Tarihindeki Yeri PDF
Zahide AY 153-162
Türkiye Varlık Fonunun İslami Finansal Enstrümanların Gelişmesine Muhtemel Katkıları PDF
Ali ANTEPLİ, Volkan ALPAY 163-179
Faiz ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği (1980-2018) PDF
Sümeyra EVREN, Mehmet MUCUK 180-187
Türkiye'de ve Amerika'da Halkla İlişkiler Mesleğine Bakış Açısının İş İlanları Üzerinden Karşılaştırılması PDF
Aynur ARSLAN, Özlem DUĞAN 188-199
Die "Türkische Post": Türkiye’de Bir Nazi-Propaganda Gazetesi ve Matbuat Umum Müdürlüğü PDF
Resul ALKAN 200-208
Algılanan İşyeri Nezaketsizliğinin Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi PDF
Mustafa Tahir DEMİRSEL, Leyla ERAT 209-221
Rus Seyyah Pyotr Aleksandroviç Çihaçov (1808-1890) ve Kırım Savaşı Arifesinde Anadolu’nun Panoraması PDF
Melikşah ARSLAN 222-229
Ticaret Mecmuasına Göre Suriye’nin İktisadi Yapısına Genel Bir Bakış (1925) PDF
Gülin ÖZTÜRK, Aslıhan NAKİBOĞLU 230-235
Türkiye Selçuklularında Vâizler ve Vaaz Geleneği Hakkında Bazı Değerlendirmeler (XIII-XIV. Yüzyıllar) PDF
Rauf Kahraman ÜRKMEZ 236-247
Bir Kültürel Üretim Biçimi Olarak Etkinlik Pazarlaması ve Şehir Pazarlaması ile Olan İlişkisi: Selçuklu Kongre Merkezi Örneği PDF
Esen ŞAHİN, Bayram KARAKULLUKCU 248-268
Türkiye İşgücü Piyasasına Yönelik Devlet Düzenlemelerinin İşsizlik Üzerine Etkisi: 1988-2018 Yılları İçin Müdahale Analizi PDF
Zeynep KARAÇOR, Fatih MANGIR, Burcu GÜVENEK, Asiye KAYHAN 269-282
Erzurum Valisi Şahin Mustafa Paşa’nın Muhallefatı PDF
Merve KARAÇAY TÜRKAL 283-295
Gelenekselden Dijitale Siber İstihbarat ve Rus Dış Politikası PDF
Demet Şefika MANGIR, Sevda Nur KÜÇÜKKIRLI 296-308
Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama ( 1980-2017) PDF
İclal ÇÖĞÜRCÜ, Hatice TUNA 309-321
Mevlâna Müzesi Kubbe-i Hadrâ’nın Kalem İşi Süslemeleri ve Yapılan Restorasyon Çalışmaları PDF
Naci BAKIRCI 322-338
Türkiye’de Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Etkinlik Analizi PDF
İbrahim Erem ŞAHİN, Havva AKKOYUNCU 339-347
Turkish J- Curve: Trade Balance and Real Exchange Rate Relation PDF
Şerife Gamze ALBAYRAK, Hüseyin Servet KORKMAZ 348-359
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapsamında Türkiye’deki Üniversitelerde Yapılan Etkinlikleri PDF
Kerime Nur EFLATUN KILINÇ 360-378


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1302-1796