Sayı 37

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Dergi Bilgileri

İçindekiler

MONTAGU, CRAVEN VE BARKLEY’İN OSMANLI DEVLETİ VE TÜRKLER HAKKINDAKİ İZLENİMLERİ PDF
Dilek İNAN 1-11
EXAMPLES OF BENCHMARKING FROM STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS IN AKHISM PDF
Ali Erbaşı, Süleyman Ersöz 12-20
İnformal Öğrenme, Çocuk ve Suç Olgusu PDF
İbrahim E. Bilici 21-31
1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMİNDE KULLANILAN SİYASAL AFİŞLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ PDF
Makbule Evrim Gülsünler, ŞEYMA TOSUNLU, Hatice Mine yayla, Yahya Gökhan yalçın 32-46
Melendiz Çayı Havzası’nın iklim Özellikleri PDF
Halil Mesut BAYLAK 47-58
“SOSYAL SPONSORLUK VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR ÇALIŞMA” PDF
ismailcan doğan, kadir canöz 59-68
TÜRK EDEBİYATINDA MİTOLOJİ ARAYIŞLARI PDF
SENA KÜÇÜK 69-90
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM BAĞLAMINDA TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN JAPONLARA YÖNELİK KALIP YARGILARI PDF
Ömer Bakan, Kadir Canöz 91-107
Bursa’nın Dağlık Bölgelerinde Kadın Türbeleri Etrafında Oluşan Ritüeller Ve Ana Tanrıça Kültü PDF
Melda Medine Güleç 108-121
AHMET RIZA HAN BARELVİ’NİN HADÂİK-İ BAHŞİŞ ADLI ESERİNDE HZ. PEYGAMBER İLE İLGİLİ BENZETMELER PDF
Recep DURGUN 122-133
Political and Economic Implications of Hayekian Criticism of ‘Regulation’ PDF
Fatih Duman, İsmail Seyrek 134-145
From The Bottom To The Top: Class And Gender Struggle In Brontë’s Jane Eyre PDF
Nilay Erdem Ayyıldız 146-153
TURİZM SEKTÖRÜNDE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLEMESİ PDF
Osman Karkacıer, Ayşe Elif YAZGAN 154-162
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HALK EDEBİYATINDA AHİLİK PDF
Aziz AYVA 163-174
SARAYÖNÜ PİR HÜSEYİN BEY CAMİİ MİHRABI PDF
Zekeriya Şimşir 175-187
FLORA NWAPA’NIN KADINLAR FARKLIDIR ROMANINDA KADIN KONUSU THE WOMEN ISSUE IN FLORA NWAPA’S WOMEN ARE DIFFERENT PDF
FATMA KALPAKLI 188-194
KONUT FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN HEDONİK MODEL İLE BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ PDF
Aslı Afşar, Özgür Yılmazel, Sibel Yılmazel 195-205
Konya Sâhip Ata Hanikahı Çinileri PDF
Ayben Kayın 206-221
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ PDF
Özgür Gül, Hakan Salim ÇAĞLAYAN, Metin Özlü 222-230
Tom Stoppard’ın Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler ve Travestiler Oyunlarında Postmodern Söylem PDF
Mesut günenç 231-242
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ PDF
Abdullah SOYSAL, Pınar ÖKE, Fedayi YAĞAR, Meryem TUNÇ 243-253
Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi Analizi: Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği PDF
Vural Çağlıyan 254-264
Türkiye’nin ‘De Facto’ Döviz Kuru Rejiminin Belirlenmesi PDF
Kürşat Yalçıner, Murat Çetinkaya, YASIN ERDEM ÇEVİK 265-272
HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE ULUSLARARASILAŞMANIN ÖNEMİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA PDF
Başak Solmaz, Halil Taştekin, Öznur Yüksek, Kadir Akpınar, Esra YAY BAKMAZ 273-288
OSMANLI ELİTLERİNİN 1911 ALMANYA ARAŞTIRMA GEZİSİ PDF
salih KIŞ 289-298
Yeni Kamu Hizmeti Anlayışı ve Belediyelerde Özelleştirme PDF
Erdal Bayrakcı, Selçuk Kahraman 299-315
Anne Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi PDF
Alpaslan Görücü, Nurşen Karakuş 316-326
TİPOGRAFİK TASARIMDA RENGİN OKUNURLUĞA ETKİSİ KONUSUNDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Mustafa Kınık, Mahmut Sami Öztürk 327-335
TÜRK KÜLTÜR VE SANATINDAKİ HOROZ/TAVUK SEMBOLİZMİNİN ÇAĞDAŞ RESİM SANATINDAKİ YANSIMALARI PDF
Ahmet Dalkıran 336-348
Documents Concerning Ankara During the Second World War in the Republic Archive of Prime Ministry (1939-1945) PDF
Çağatay Benhür 349-359


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1302-1796