Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 45 Serbest ve İç Girişimcilik Karşılaştırılması: Telekomünikasyon Sektörü Girişimcilik Vaka Çalışması Öz  PDF
Kutay MUTDOĞAN
 
Sayı 39 Girişimci Liderlik Davranışının Çalışan Yaratıcılığına Etkisi Öz  PDF
Kürşad Zorlu, Fatma Tetik
 
Sayı 39 Girişimci Dostu Üniversiteler İndeksi ve Bir Model Geliştirilmesi Öz  PDF
Mahmut Tekin, Tahsin Geçkil, Özdal Koyuncuoğlu, Ertuğrul Tekin
 
Sayı 34 TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ VE SEKTÖRE ÖZGÜ ÖZELLİKLER Öz  PDF
İge Pırnar
 
Sayı 32 EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ Öz  PDF
Mahmut Tekin, Murad Alpaslan KASALAK
 
Sayı 29 Girişimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Schumpeter Öz  PDF
Perihan Hazel ER
 
Sayı 35 İktisadi Doktrinlerde Geçmişten Günümüze Girişimciliğin Önemi Öz  PDF
İclal ÇÖĞÜRCÜ
 
Sayı 12 BİLİŞİM SİSTEMLERİVE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KÜRESELLEŞME OLGUSU VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE YANSIMALARI Öz  PDF
D.Arzu AKOLAŞ
 
Sayı 16 E-TİCARETİN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz  PDF
Hülya BAKIRTAŞ, Ali TEKİNŞEN
 
Sayı 18 GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİKÜLTÜR: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF Öz  PDF
Ömer AYTAÇ, Süleyman İLHAN
 
Sayı 47 Sosyal Sermayenin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Girişimcilik Eğiliminin Aracılık Rolü: Gaziantep’teki Suriyeli Girişimciler Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
B. Dilek ÖZBEZEK, H. Mustafa PAKSOY, Subhi KORD ARABO
 
Sayı 21 Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi Öz  PDF
Ercan YILMAZ, Ali Murat SÜNBÜL
 
Sayı 25 Şirket İçi Girişimcilik: Adana’daki Sanayi Kuruluş Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
İrfan YAZICIOĞLU, Alev SÖKMEN, Alptekin SÖKMEN
 
Sayı 42 İŞKUR Engelli Girişimciliği Destek Programı’nın İncelenmesi (TR61 Bölgesi Örneği) Öz  PDF
Mete Kaan NAMAL
 
Sayı 29 Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Önemi Öz  PDF
Mehmet GÖKÜŞ, Sema Müge ÖZDEMİRAY, Zarif Songül GÖKSEL
 
Toplam 15 ögeden 1 - 15 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar