GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİKÜLTÜR: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF

Ömer AYTAÇ, Süleyman İLHAN

Öz


Girişimcilik sadece bir ekonomik değer değil aynızamanda, toplumsal ve kültürel bir
fenomendir. İktisadi süreçteki rolüne paralel olarak toplumsal yapıda da, değişimci/yenilikçi bir
sürecin başlatıcısıdurumundadır. Girişimcilik, sosyal ve kültürel yapının imkânlarıyla yakından
ilişkilidir. Bazısosyal yapılar, girişimci ruh ve kültürü baskılarken, bazılarıteşvik eder. Girişimci
kültür, gelişme ve kalkınma için zengin bir potansiyel taşır. Bu çalışmada, girişimci(lik) olgusunun
sosyo-kültürel yapıyla ilişkisi kurulmakta, kültürün girişimcilik üzerindeki etkilerine ve girişimci
kültürün karakteristiklerine açıklık getirilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Girişimci, girişimcilik, girişimci kültür

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.