Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 26 Kayıt Dışı Ekonominin Türkiye’deki Düzeyi İle Muhasebe Meslek Mensuplarının, Vergi Denetmenlerinin ve İşletme Yöneticilerinin Kayıt Dışı Ekonomiyi Algılamaları: Aydın İli Örneği Öz  PDF
Feden AKKOÇ, Sezgin DEMİR
 
Sayı 20 VERGİ KARŞISINDA MÜKELLEFLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI Öz  PDF
Cuma ÇATALOLUK
 
Sayı 12 GLOBAL KAMUSAL MALLARIN FİNANSMAN ARACI OLARAK GLOBAL VERGİ ÖNERİLERİ Öz  PDF
Ahmet TEKİN, İstiklal Y.VURAL
 
Sayı 16 LAFFER ETKİSİNİN TÜRKİYE UYGULAMASI (1980-2003) Öz  PDF
Tahsin KARABULUT
 
Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı Türkiye’de Vergi Yükünün, Enflasyonun ve Vergi Affı Beklentisinin Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisi Üzerine Ampirik Bir Uygulama (1985-2012) Öz  PDF
Ahmet AY, İ. Halil SUGÖZÜ, Savaş ERDOĞAN
 
Sayı 32 VERGİ ADALETİ AÇISINDAN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ANALİZİ Öz  PDF
İbrahim Halil Sugözü, Hüseyin Yıldırım, Halil İbrahim Aydın
 
Sayı 41 Vergilerin Makroekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Literatür İncelemesi Öz  PDF
Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Yunus Emre YAYLA
 
Sayı 36 Tanzimat Dönemi Cizye Defterlerine Göre Tokat'ta Gayrimüslimler Öz  PDF
galip eken, hanife şen
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar