GLOBAL KAMUSAL MALLARIN FİNANSMAN ARACI OLARAK GLOBAL VERGİ ÖNERİLERİ

Ahmet TEKİN, İstiklal Y.VURAL

Özet


Günümüzde uluslararasıfinansal istikrarsızlık, gittikçe artan küresel yoksulluk ve global
ısınma gibi çok sayıda sorun dünyayıtehdit etmektedir. Bu sorunların çözümü için uluslararası
işbirliği, güçlü global kurumlar ve global kamusal mallarıfinanse edecek yeni finansal kaynaklar
gerekmektedir. Bu çalışma global kamusal malların finansmanına yönelik global vergi önerilerini
ve global vergilerin idaresi, tahsili ve dağıtımıile ilgili sorunlarıincelemektedir. Gelecekte global
kurumların ortaya çıkmasıile birlikte gerçek anlamda global vergiye geçişsöz konusu olacaktır
ancak bu doğrultuda iyi bir başlangıç yapmak zorundayız.


Anahtar Kelimeler


Kamusal mal, vergi idaresi, global vergi, küresel yoksulluk

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.