Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 23 Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Anlayışı: Konya İl Özel İdaresi Örneği Özet  PDF
Önder KUTLU, Mustafa KOCAOĞLU
 
Sayı 26 Pazarlama Bilgi Sistemi - Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisine Stratejik Bir Yaklaşım: Stratejik Pazarlama Muhasebesi Özet  PDF
Yunus CERAN, Muhammet BEZİRCİ
 
Sayı 12 İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA AÇISINDAN STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİVE ENSTRÜMANLARI Özet  PDF
Nedim YÜZBAŞIOĞLU
 
Sayı 12 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİBAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ Özet  PDF
Adem ÖĞÜT, Tahir AKGEMCİ, M.Tahir DEMİRSEL
 
Sayı 24 Stratejik Yönetim Sürecinde Ürün Stratejilerinin Kullanımı ve Önemi Özet  PDF
Mehmet SAĞIR
 
Sayı 25 İlköğretim Okullarındaki Okul Gelişim Yönetim Ekibi Üyelerinin Görevlerine İlişkin Algıları Özet  PDF
Necmi GÖKYER
 
Sayı 13 POST-ENDÜSTRİYEL İŞDÜNYASINDA İLERİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİKULLANIMININ ÖRGÜTSEL, SEKTÖREL VE STRATEJİK SİNERJİ ÜRETİMİNE ETKİLERİ Özet  PDF
Adem ÖĞÜT, H.Kürşat GÜLEŞ, Tahir AKGEMCİ
 
Sayı 32 TURİZM SEKTÖRÜNDE STRATEJİK KRİZ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BÜTÜNSEL BİR ÇERÇEVE Özet  PDF
Ramazan Göral
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar