Ara


 
Sayı Başlık
 
Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı Bir Kültürel Üretim Biçimi Olarak Etkinlik Pazarlaması ve Şehir Pazarlaması ile Olan İlişkisi: Selçuklu Kongre Merkezi Örneği Öz  PDF
Esen ŞAHİN, Bayram KARAKULLUKCU
 
Sayı 17 C. 74/F–4 NUMARALI ŞER’İYE SİCİLİNE GÖRE 1827–1833 TARİHLERİARASI KONYA’NIN SOSYAL VE İDARİYAPISINA İLİŞKİN KAYITLARIN ANALİZİ Öz  PDF
Betül ÖZGER, Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 22 Buzlukbaşı Sarnıcı’na Âit İki Vakfiye Öz  PDF
İzzet SAK
 
Sayı 33 1923-1938 YILLARI ARASINDA YEREL BASINDA KONYA EKONOMİSİ Öz  PDF
rahime hülya öztürk
 
Sayı 43 Destinasyon Kişiliği ve Benlik Uyumunun Turistlerin Davranışsal Niyetleri Üzerine Etkisi Öz  PDF
Abdullah ÜLKÜ, Ferdi BİŞKİN
 
Sayı 14 1960’DAN GÜNÜMÜZE KONYA’DA YEREL GAZETECİLİK Öz  PDF
Bünyamin AYHAN, Adem DEMİRSOY
 
Sayı 22 Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri Öz  PDF
Hayriye Nur GÖRKEMLİ
 
Sayı 15 KONYA DAĞKÖYLERİ AĞIZLARINDAN DERLENEN FİİLLER Öz  PDF
Aziz AYVA
 
Sayı 22 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çevreye Yönelik Politikaları: Konya Selçuklu Belediyesi SELKAP Örneği Öz  PDF
Ayşe ÇOBAN, Selim KILIÇ
 
Sayı 41 Şeb-i Arus Törenlerine Katılan Yerli Turistlerin Kültür Turisti Tipolojileri Öz  PDF
Çağrı SAÇLI, Balhun ERSÖZ
 
Sayı 23 Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
Yeliz ULUSAN, Orhan BATMAN
 
Sayı 20 KONYA EYALETİ ILGIN KAZASI’NDA YAŞANAN 1866 DEPREMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz  PDF
Hüseyin MUŞMAL
 
Sayı 23 Konya Darülmuallimini’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Öz  PDF
Seyit TAŞER
 
Sayı 21 Şeriye Sicil Kayıtlarına Göre 1748-1749 Yıllarında Konya’da Aile Öz  PDF
Mehmet ALTAN, Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 23 Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Anlayışı: Konya İl Özel İdaresi Örneği Öz  PDF
Önder KUTLU, Mustafa KOCAOĞLU
 
Sayı 21 Gertrude Bell’in Anılarında Konya Öz  PDF
Mehmet İPÇİOĞLU
 
Sayı 24 Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği Öz  PDF
Oktay EMİR, Ali AVAN
 
Sayı 21 Konya Ovası ve Çevresinde Yeraltı Sularının Obruk Oluşumlarına Etkisi Öz  PDF
Recep BOZYİĞİT, Tahsin TAPUR
 
Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı Konya İle İlgili Basında Yer Alan Haberlerin Kent İmajı Açısından Değerlendirilesi Öz  PDF
Nur GÖRKEMLİ, Başak SOLMAZ
 
Sayı 7 KONYA BEYLERBEYİ SARAYI Öz  PDF
Bayram ÜREKLİ
 
Sayı 21 Güven ya da Sosyal Sermaye Nedir?: Konya Sanayi Bölgesinde Sahip/Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
M. Atilla ARICIOĞLU, Recibe Aslı ERGİN
 
Sayı 47 1927 Genel Nüfus Sayımına Göre Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Konya’nın Demografik Yapısı Öz  PDF
Bektaş KAYA
 
Sayı 31 Konya Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Litürjik Elemanlar: Altar ve Altar Tabanları Öz  PDF
Aytuğ ARSLAN
 
Sayı 10 KONYA BEDESTENİ Öz  PDF
Ali BAŞ, Tolga BOZKURT
 
Sayı 45 Konya’nın Günümüze Ulaşamayan Selçuklu Mescitleri Öz  PDF
Muhammet ARSLAN
 
Toplam 35 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar