Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 20 SİNEMASAL ANLATIDA BAKIŞAÇISI KAVRAMI VE ÖRNEK ÇÖZÜMLEMELER Öz  PDF
Mustafa SÖZEN
 
Sayı 40 ANLAMDA BİÇEMSEL ÇÖZÜMLEMENİN ÖNEMİ FÜRUZAN’IN ÖZGÜRLÜK ATLARI ÖRNEĞİ Öz  PDF
GÜLŞEN torusdağ
 
Sayı 38 BEY BÖYREK ANLATILARINDA EŞ METİN OLUŞMA SÜRECİNE METİNLERARASI BİR YAKLAŞIM Öz  PDF
Gülten Küçükbasmacı
 
Toplam 3 ögeden 1 - 3 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar