Ara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 21 KOBİ’lerde Kriz Yönetimi: K.Maraş’ta Tekstil Sektöründeki KOBİ’lerde Bir Uygulama Özet  PDF
Abdullah SOYSAL, Hasan Alpay KARASOY, Sedat ALICI
 
Sayı 22 Kriz Döneminde Transformasyonel Lider Davranişlarinin Işletme Performansi Bağlaminda Firsat Yönetimine Etkisi: Bankacilik Sektöründe Bir Uygulama Özet  PDF
Burcu DOĞANALP
 
Sayı 23 Uluslararası Finansal Panik Yaklaşımı ve 1997/8 Asya Krizi Özet  PDF
Cengiz SAMUR
 
Sayı 33 Kayıp Krizi Nasıl Fırsat Krizine Dönüştü? Türkiye, ABD ve AB Ülkelerinden Seçilmiş İşletmeler Örneği Özet  PDF
Adnan Çelik, Beyhan Özgü Çakır
 
Sayı 32 TURİZM SEKTÖRÜNDE STRATEJİK KRİZ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BÜTÜNSEL BİR ÇERÇEVE Özet  PDF
Ramazan Göral
 
Sayı 10 KURUM KİMLİĞİNDE KRİZ YÖNETİMİNİN YERİVE ÖNEMİ Özet  PDF
Mehmet FİDAN, M.Evrim GÜLSÜNLER
 
Sayı 16 ÖĞRENEN EKONOMİTÜRKİYE: KASIM 2000-ŞUBAT 2001 KRİZİNİN ÖĞRETTİKLERİ Özet  PDF
Zeynep KARAÇOR
 
Sayı 25 Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi Özet  PDF
Gülşen Serap ÇEKEROL, Niyazi KURNAZ
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlarISSN: 1302-1796