SÖZLÜ ÇEVİRİ VE ÇEŞİTLERİ

Abdülkadir Çakır

Öz


Çeviri sözcüğü çok geniş anlamlı bir terimdir, zira hem yazılı hem de sözlü çeviriyi kapsamaktadır. Bir çok dilde sözlü ve yazılı çeviriyi ifade etmek için aynı sözcük kullanılmıştır ancak son zamanlarda özellikle eşzamanlı çevirinin yaygınlaşmasıyla bir ayırım yapılması gereği duyulmuştur. Aslında sözlü çeviri konusunda kamuoyu fazlaca bilgilendirilmiş de değildir. Bazı dilbilimciler ve teorisyenler yazılı çeviri (translation) ile sözlü çevri (interpretation)'nin esasta aynı şey olduğunu ama ortaya çıkardıkları sonuçların farklı olduğunu ileri sürmektedirler. Biz sözlü çeviriyle uğraşan kişiye "dilmaç" yazılı çeviri ile uğraşan kişiye de "çevirmen" terimlerini kullanacağız.

Genellikle sözlü çeviri yazılı çevirinin bir dalı yada bir kardeş etkinlik olarak görülmektedir. Bununla beraber sözlü dil normlarının yazılı dil normlarından çok değişik ve ayrı olduğu bilinen bir gerçektir. Her ne kadar sözlü ve yazılı çeviri temel bir dil işlemimnin türleri ise de bunlara uygulanan profesyonel standartlar ve de çalışma koşulları arasında önemli ayırımlar vardır. Özellikle, çevirilecek olan yazilı metnin dilbilimsel ve kültürel yönden mahiyeti sözlü metninkilerle çelişir. Bu nedenle de doğal olarak iki türün öğretim yöntemleri de ayrıdır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.