M. KEMAL ÎNALTN F. NAFİZ UZLUK’A YAZDIĞI BAZI MEKTUPLAR

Alim GÜR

Özet


Önemli şahsiyetlerin sosyal, kültürel ve edebî içerikli mektupları başka alanların yanı sıra özellikle edebiyat tarihlerinin göz ardı edilemeyecek malzemeleridir.

Bu yazıya konu olan mektuplar, tanınmış hâl tercümesi yazarı, bibliyograf, edebiyat tarihçisi ve araştırmacı İbnülemin Mahmut Kemal Inal(1870-1957)’a aittir. Mektupların muhatabı ise; asıl ihtisas alanı tıp tarihi olmakla birlikte Türk tarihi, kültürü, edebiyatı-özellikle de Mevlâna ve Mevlevîlik- üzerine pckçok çalışması bulunan tabip, yazar Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk (1902-1974)’tur.

Bugünkü harflere aktararak sunduğumuz ve gerekli yerlerde açıklamalarda bulunduğumuz bu mektuplar,toplam 11 adet olup, SUSAM Uzluk Arşivi’nde (FNU, Mektuplar, Klasör No:l) bulunmaktadır.

Bu mektuplar, Türk kültür, sanat ve özellikle edebiyat tarihi açısından birçok bilgi, malzeme ve değerlendirmeyi gün ışığına çıkaracak niteliktedirler.
Anahtar Kelimeler


Mektup, ibnülemin Mahmut Kemal inal, Feridun Nafi% U^luk, Şânz\âde Atâullah, Ali Emin

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.