BEBEĞİN, DUYUMOTOR, DİL ve ZİHİNSEL GELİŞİMİNDE ÇEVRE ve YETİŞKİNİN ROLÜ ve ÖNEMİ

Abdülkadir KABADAYI

Özet


Bebeklikte zihin / dil gelişimi, duyumotor gelişimi ve aktivi tel eriyle yakından ilgilidir. Bebekler desteksiz yürüyebilecekleri zamana kadar, bir dizi fizik ve motor gelişim sürecinden geçerler. Artık bir kere bebek yürümeye başladı mı bebeklikten çıkıp oyun çocukluğu dönemine girer. Bebekler aynı zamanda, dilin fonksiyonları ve çevresindeki nesnelerden edindiği intihalara odaklanmış olan bir dizi zihin, dil gelişim süzgecinden geçerler.

Bunların yanında, sosyal ve kültürel faktörlerde, bebeğin gelişiminde son derece etkilidir. Bebek, psikomotor, sosyoduyusal ve zi-hin-dıl gelişimine meydan okuyacak zengin bir çevreye ihtiyaç duyar. Gelişim, bebeği saran insanlar, nesneler ve çevre tarafından hızlandırılır. Hem annenin hem de babanın gelişime katkısı şüphesiz çok bü-vüktür

Bu çalışmada, önce, bebeğin fizikmotor, duyumotor ve zihin -dil gelişiminde geçirdiği süreçler ve bu süreçlerde beynin bölümlerinin rolü ele alınmıştır. Daha sonra, bebeğin gelişiminde yetişkinin rolü iredelenerek, bebeğin sosyokültürel çevre içindeki gelişimi incelenmiştir. En sonunda, bebeğin 1-12 ay arası gelişimini sağlıklı bir şekilde takip edebilmek için Bebek Gelişimi Değerlendirme Formu ilişkilendiril-miştir.
Anahtar Kelimeler


Zihin — dil, duyumotor, fiziki gelişim, nesneyi tanıma, planlama, beynin bölümleri, sınıflandırma, nesnenin korunumu.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.