KONYA BEDESTENİ

Ali BAŞ, Tolga BOZKURT

Öz


Osmanlıkentinde ticari dokunun çekirdeğini teşkil eden
bedesten, değerli malların alım - satım ve depolama işlevlerinin
yürütüldüğü dışa kapalı, sağlam kâgir yapılardır. Gelişmişiktisâdi
hayata sahip her Osmanlıkentinde, çarşının merkezinde birer vakıf
eseri olarak bedesten inşa ettirilmiştir. 13. yüzyıldan itibaren önemli
bir Anadolu kenti olan Konya’da da, Kânuni devrinde müftü ve
kadıasker olan Mevlâna Kadri Çelebi tarafından 1538’de, klasik tipte
dokuz üniteli bir bedesten yaptırılmıştır. Ancak bazıaraştırmacıların
arşiv kayıtlarına istinaden belirttikleri gibi, önemli ticaret yollarının
kavşağında yer alan ve ileri düzeyde bir sosyoekonomik yapıya sahip
olan Konya’da daha erken tarihli bir bedesten binasıbulunmalıdır.
Yerine “Sanayi Mektebi” -bugünkü İl Özel İdare Binası- inşa edilmek
üzere 1898 yılında yıktırılan Konya Bedesteni’nden günümüze, Konya
Mevlâna Müzesi’nde sergilenen kitabesi ile, belge niteliği taşıyan
birkaç fotoğrafıulaşabilmiştir. Bu çalışmada; belge fotoğraflar, arşiv
kayıtlarıve diğer Osmanlıkentlerinde yer alan bezer dokuz üniteli
örneklerden yola çıkılarak, Konya Bedesteni’nin mimari özellikleri
tasvir edilmişve yapıiçin bir restitüsyon teklif edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Konya, OsmanlıDönemi, TicariDoku, Mimari, Bedeste

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.