KURUM KİMLİĞİNDE KRİZ YÖNETİMİNİN YERİVE ÖNEMİ

Mehmet FİDAN, M.Evrim GÜLSÜNLER

Öz


Bir kurumun karakteristik özellikleri o kurumun kimliğini oluş-turmaktadır. Bir kurum çalışma alanınıetkileyen bütün unsurlarıdikkate almak zorundadır. Kurum açısından sadece kârıön planda tutmamak gerekmektedir, çünkü kurumlar çalışanlarına hedef kitlesine
ve halka karşısorumluluk taşımaktadırlar. Kurumlar kendilerini içeridekiler ve dışarıdakileri tanıtmak zorunda olduklarıiçin kurum kimliklerini iyi planlamak zorundadırlar. Güçlü bir kurum kimliğine sahip
olan işletmeler gelişen krizlerle mücadele etmekte daha başarılıbir yol
izleyecektir. Planlıbir kurum kimliği ile krizle başa çıkmak daha kolay
ve sağlıklıdır. Kurum kimliği gerekli bilgiye sahip bir kriz yönetim ekibi ve kriz planıiçermelidir. Bu makale bize kurum kimliğinde kriz yönetiminin önemini ifade etmeye çalışmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kurum, Kurum kimliği, Kriz yönetimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.