SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Hilmi DEMİRKAYA, Kenan ARIBAŞ

Öz


Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik
tutumlarınıbelirlemektir. Öğrencilerin coğrafyaya yönelik tutumlarınıbelirlemek için hazırlanan
ve 30 maddeden oluşan coğrafya tutum ölçeği, Burdur Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinden 160 kişiye uygulanmıştır. Sosyal Bilgiler öğrencilerinin
coğrafyaya yönelik tutumlarıgenelde olumludur. Öğrencilerin coğrafyaya karşıtutumlarının
cinsiyete göre farklılaşmadığıtespit edilmiştir. Buna karşın, Sosyal Bilgiler Öğrencilerinin
coğrafyaya yönelik tutumlarının I. Öğretim ya da II. Öğretimde öğrenim görmelerine göre
farklılaştığıbelirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Coğrafyaya yönelik tutum, sosyal bilgiler eğitimi, cinsiyet, öğretim türü

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.