Değişen Gündem ve Türkiye: 2009 YılıMedya Gündemi Üzerine Bir İnceleme

Mustafa YILMAZ, Aynur KÖSE

Öz


Enformasyonun haber formatındaki üretimi ve dağıtımıişlevini yerine getiren medya, kamusal alandaki tartışmaların en önemli
belirleyicisi ve taşıyıcısıolarak kilit bir rol üstlenmektedir. Buna bağlıolarak haber medyasında öne çıkan konular ve bu konuların
haberleştirilmesinde kullanılan dilsel pratikler genişbir inceleme alanıolarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada ise medya
gündeminin çok sık değiştiği ya da değiştirildiği yönündeki tartışmaların hız kazandığıbir yıl olarak 2009 yılında, yaygın medyanın
değişmez konu başlıkları, bu konulardan oluşanmedya gündemini kimin belirlediği, nasıl şekillendirdiği, gündemin değişim sıklığı
ve hızı, haber sunumunda öne çıkan çerçeveler gibi sorulara yanıtlar aranmıştır. Bu çerçevede 1 Ocak-31 Aralık 2009 tarihleri
arasında yaygın medyaya mensup Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Posta, Radikal, Sabah, Taraf, Yeni Şafak ve Zaman
gazetelerinin manşet ve sürmanşetleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda 2009 yılında en fazla gündemde
kalan konuların Ergenekon davasına ilişkin gelişmeler ve Kürt açılımıtartışmalarıolduğu saptanmıştır. Bu konularıilk defa
manşetlerine taşıyan ve uzun süre gündemde kalmasınısağlayan gazeteler ise Zaman, Taraf ve Radikal’dir. Çalışmanın ortaya
çıkardığıtemel bulgu, gazetelerin ateşleyici olayların dışında kalan zamanlarda kendi yayın politikalarıve ideolojik duruşlarıile
gündemlerini belirledikleri şeklindedir. Nitekim haberde ideolojik kutuplaşmaya göre kendi düşüncelerini destekleyecek sözcükleri
seçme, cümleleri kurma ve sunma davranışıCumhuriyet, Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde yoğun olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Medyagündemi, içerikanalizi, Türk basını, başlık

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.