Seçim Kampanyalarında Kullanılan Vaatlerin Kaynağının Seçmenler Tarafından Bilinirliliği Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği

Süleyman KARAÇOR, Esra Çelebi ZENGİN

Öz


Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan seçimler, seçmenlerin ülkenin yönetilmesinde söz sahibi olmasınıistedikleri kişi ya da
siyasi partiye yetki vermesi anlamına gelmektedir. Ancak seçmenlerin oy verme davranışınıyönlendiren birbirinden farklınedenler
bulunabilmektedir. Sosyo-ekonomik, psikolojik birçok unsurun etkisiyle hareket eden bu seçmenlerin eğilimleri ülkelere,
toplumlara hatta aynıbölge ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Türkiye’de seçmen tercihleri ile seçmen tercihlerini etkileyen
sosyo-kültürel, ekonomik vb. etkenler hususunda çok sayıda ve genişkapsamlıbirçok araştırma yapılmıştır. Ancak seçmenlerin
seçim zamanlarında gerçekleştirilen siyasal seçim kampanyalarında ortaya konulan vaatleri ne kadar dikkate aldığıya da vaatlerin
kaynağıhususunda ne kadar bilgili olduklarıhakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de seçim
kampanyalarında kullanılan seçim vaatlerinin seçmenler tarafından hangi siyasi partiye ait olduğunun bilinirliği bir problem olarak
ortada durmaktadır. Bu çalışmanın amacıda bu çerçevede Türkiye’de seçim kampanyalarında kullanılan seçim vaatlerinin
seçmenler tarafından bilinirliği ve kampanyalarda kullanılan seçim vaatlerinin hangi siyasi partiye ait olduğunun bilinirliğinin
tespitini sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler


seçim, siyasal iletişim, seçmen davranışları, seçim vaatleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.