FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİVE BİR UYGULAMA

Alper Tunga ALKAN

Öz


Günümüzde üretim teknolojilerinin hızlıbir şekilde değişmesi ve gelişmesiyle birlikte
işletmelerin maliyet yapılarında da bazıdeğişmeler olmuştur. Ortaya çıkan bu değişimler; ürün
maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel muhasebe yöntemlerini kullanan bir çok işletmenin,
ürün maliyetlerini doğru ve olmasıgerektiği gibi tespit etmesini engellediği hususunda tereddütler
doğurmuştur. Bu çerçevede, Harward Üniversitesinden yapılan bir araştırma da faaliyet tabanlı
maliyet sisteminin ürün maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel yöntemlere göre daha iyi sonuç
verdiği  şeklinde sonuçlanmıştır. Faaliyet tabanlımaliyet sistemi, geleneksel maliyet muhasebesi
sistemlerinin meydana getirdiği bazıproblemleri çözme konusundaki başarılarınedeniyle de bir
çok yönetim muhasebecisinin üzerinde çalıştığıbir konu olmuştur.Anahtar Kelimeler


Faaliyet tabanlımaliyet sistemi, geleneksel maliyet sistemi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.