1960’DAN GÜNÜMÜZE KONYA’DA YEREL GAZETECİLİK

Bünyamin AYHAN, Adem DEMİRSOY

Öz


Bu çalışma Türk basınının kırılma noktalarından biri olan 1960’dan bugüne Konya yerel
basınıhakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ulusal basının aksine yerel basın yapılanma ve
içerik olarak oldukça zayıf ve geridir. Aynızamanda yerel basın ülkenin içinde bulunduğu
demokratik gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilintilidir. Diğer taraftan ulusal ve küresel basın
araştırmalarının yanında yerel basın hakkında özellikle belirlenmişve tarihsel kökenleri geçmişe
dayalıçalışmalar oldukça azdır. Özellikle basının 1960’lıyıllara kadar geçirdiği evreler üzerine
yapılan çalışmalar genel bir yaklaşım içerinde ele alınarak mikro düzeyde incelemeler
bulunmamakta, bundan sonraki süreçte ise yerel basının geçirdiği evreler üzerinde yeterince
durulmamaktadır. Araştırmada, Konya örnekleminden yola çıkarak yerel basının içinde bulunduğu
durum tarihsel bir bakışaçısıyla ele alınmak istenmektedir. Konya yerel basını, aynızamanda diğer
yerel basınların bir örneği durumundadır.


Anahtar Kelimeler


Yerel Basın, Konya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.