Siyasal Tercihlerin Oluşum Sürecinde Kitle İletişim Araçlarının Rolü

Faruk TEMEL

Özet


Bu çalışma, kitle iletişim araçlarının siyasal tercihlerle ilişkisini saptamaya yöneliktir. Çalışmada, siyasal tercihlerin oluşum
sürecinde etkili olan faktörler incelenmiştir. 2011 yılıHaziran Ayında yapılan Türkiye Genel Seçimleri öncesinde Selçuk
Üniversitesi öğrencilerine yönelik uygulanan alan araştırması, elde edilen verilerin analizi sonucunda, siyasal tercihler ve kitle
iletişim araçlarıarasında güçlü bir bağolduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, kitle iletişim araçlarının kısa ve uzun vadede siyasal
düşünceleri pekiştirici bir etki yaptığınıve kitle iletişim araçlarının siyasal bilgilenme aracıolarak başvurulan en önemli araçlar
olduğunu kanıtlamıştır. Siyasal tercihlerin oluşum sürecinde, medya organlarıtarafından sunulan içeriklere güven duyulması
açısından özellikle gazete öne çıkarken, yanısıra internet ve televizyon siyasal bilgilenme bakımından önemli yer tutmaktadır.
Ayrıca kitle iletişim araçlarının takip sıklığı, bu araçların sağladığıiçeriklere duyulan güven ve önemsenme oranınıetkilemektedir.

Anahtar Kelimeler


Kitle İletişim Araçları, Medya, Siyasal Tercihler, Siyasal Bilgilenme, Televizyon, İnternet, Gazete

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.