RUSLARIN TÜRK TOPRAKLARI ÜZERİNDE YAYILMASININ SEBEPLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Memet YETİŞGİN

Özet


Rusların Türk topraklarıüzerindeki yayılmalarısiyasî, ekonomik, jeopolitik, dinî, kültürel ve
askerî olarak birçok sebebe dayanmaktadır. Rusya’nın coğrafyasından idarecisine, din
adamlarından politikacısına kadar her alanda ve her kesimde bir şeyler Rus topraklarını, Türk
topraklarıaleyhine genişletmeye zorlamıştır. Bu yazıda, Rusların yayılmacıemellerini körükleyen
motifler ve bu motiflerin tarihi süreçte Rus yayılmacılığına katkılarıbelirtilmiştir. Ruslar, coğrafik
şartlar, tarihi gelişmeler, ihtiraslıidareciler, dinî motifler, büyük insan ve malzeme kaynaklarının
baskısı, buna karşılık bu baskılara karşıkoyamayacak durumda sürekli zayıflayan Türk dünyasının
tesirleriyle, on altıncıasır ortalarından başlayarak genişTürk topraklarınıele geçirmişlerdir.


Anahtar Kelimeler


Türkler, Ruslar, OsmanlıDevleti, Türkistan, Rusya, Türk Dünyası

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.