MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE FRANSIZ GAZETECİVE YAZAR BERTHE GEORGES GAULİS’İN MUSTAFA KEMAL PAŞA İLE TEMAS VE GÖRÜŞMELERİ

Cemal GÜVEN

Öz


Mustafa Kemal Paşa Millî Mücadele döneminde, Türk davasınıyabancıgazeteci ve yazarlara
da anlatmaya önem vermiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın görüştüğü ve yakınlık gösterdiği gazeteci
ve yazarlardan birisi de Madam Berthe Georges Gaulis’tir. Gaulis, Millî Mücadele döneminde
Türkiye’ye yaptığıseyahatlerin ikisinde Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Paşa ile pek çok
görüşme yapmak imkanıbulmuştur. Türk davasına yakınlık gösteren Gaulis’in cephe ve cephe
gerisi ziyaretleri ile Ankara temasları, Millî Mücadele hareketinin meşruluğunu tam anlamıile
kavramasına sebep olmuştur. Gaulis, Fransa’da yazarıolduğu gazetelerdeki makalelerinde ve
neşrettiği kitaplarında, Türk davasının meşruiyetini, onun lideri olan Mustafa Kemal Paşa’nın
faaliyetlerini ve onun hakkındaki izlenimlerini anlatmıştır. Avrupa kamuoyunun bakışaçısının
Türkiye lehine çevrilmesinde ve Türk-Fransız ilişkilerinin gelişmesinde Gaulis’in faaliyetlerinin
önemli katkılarıolmuştur.


Anahtar Kelimeler


Berthe Georges Gaulis, Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele, TürkFransız ilişkileri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.