ERGENLERDE TÜKETİCİLİK BİLİNÇ DÜZEYİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Seher ERSOY, M. Hamil NAZİK

Öz


Bu araştırmada, Ankara ilinin farklısosyo-ekonomik bölgelerinde, ilköğretim 6., 7., 8.
sınıflarda okuyan 12-14 yaşlarıarasındaki 316 öğrencinin tüketici eğitimi konularınıilişkin bilgi ve
tutumlarınıölçmek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Bu amaçla araştırmacılar tarafından
“Tüketici Eğitimi Bilgi Testi” ve “Tüketici Eğitimi Tutum Ölçeği” geliştirilmiştir. Bilgi ve tutum
puanlarına göre öğrencilerin tüketici eğitimi bilinç düzeyleri; aile geliri, cinsiyet, sınıf ve ebeveynin
eğitim durumu bağımsız değişkenlerine bağlıolarak ölçülmüşve tartışılmıştır.
Yapılan çalışma ile önemli bir tüketici grubu olarak görülen ergenlere örgün eğitim kurumları
tarafından tüketici eğitimi verilmesinin gerekliliği açığa çıkarılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Ergenler, Tüketim Bilinci, Tüketici Eğitimi Bilgi Testi ve Tüketici Eğitimi Tutum Ölçeği

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.