C. 74/F–4 NUMARALI ŞER’İYE SİCİLİNE GÖRE 1827–1833 TARİHLERİARASI KONYA’NIN SOSYAL VE İDARİYAPISINA İLİŞKİN KAYITLARIN ANALİZİ

Betül ÖZGER, Mehmet İPÇİOĞLU

Öz


Şeriye Siciileri Osmanlısosyo-ekonomik tarihi araştırmalarında birinci elden kaynaklardır.
Defterler ait olduklarıbölgenin sosyal yapısının yanında merkezi otoritenin bölgesel idarecilerle
ilişkilerini göstermesi açısından idari ve siyasi tarih çalışmalarıiçin de önem arz etmektedir. Bu
açıdan incelediğimiz defter de OsmanlıDevletinin önemli kentlerinden biri olan Konya’nın gerek
sosyal gerekse idari yapısıbakımından önemli veriler ihtiva etmektedir. Bu çalışmada bu veriler
değerlendirilerek sosyal ve idari olarak sınıflandırılan bu verilerden tarihi gerçekler gün ışığına
çıkarılmağa çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Şeriye Sicilleri, KadıDefterler, Konya, Sosyal Tarih, Konya Tarihi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.