BAZI KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE OKULÖNCESİEĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN BABALARININ BABALIĞA YÖNELİK TUTUMLARI

Zarife SEÇER, Nadir ÇELİKÖZ, Songül YAŞA

Öz


Bu çalışmanın amacı, okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaşgrubu çocukların
babalarının babalığa yönelik tutumlarıile bazıkişisel özelliklerinin babalığa yönelik tutumları
üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma, çocuklarıokulöncesi eğitim kurumlarına devam eden
285 baba üzerinde yürütülmüştür. Veriler “Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği- Baba Formu”
kullanılarak toplanmıştır ve F testi, t testi ve Tukey testiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına
göre, babaların yaşının, eğitim düzeyinin ve sahip olduğu çocuk sayısınınbabalığa yönelik ilgisini, ilk baba
olma yaşının,yeterlilik algısını, doyumunu ve genel tutumunu, eğitim düzeyinindeyeterlilik ve genel
tutumunu etkilediği görülmektedir. Babaların erken çocukluk dönemindeki çocuğun pek çok
gelişim alanınıetkilediği düşünüldüğünde babalığa yönelik tutumlarının olumlu olmasıbüyük
önem taşımaktadır. Böylellikle babanın bu rolü yerine getirirken mutlu olmasısağlanacak ve aile
kurumunun işleyişine baba aracılığıyla katkıda bulunulacaktır.


Anahtar Kelimeler


Babalık, tutum, okulöncesi dönem

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.