TÜRKİYE’DE KREDİ KARTLARININ TOPLAM ÖZEL NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARINA ETKİSİ: BİR ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ

Mikail ALTAN, İbrahim Emre GÖKTÜRK

Öz


Türkiye’de son on beşyılda toplam özel nihai tüketim harcamalarıher yıl ortalama %67,2
artarken, kredi kartıile yapılan tüketim harcamalarıortalama %104,3 artmıştır. Çalışmada;
Türkiye’de kredi kartlarıile yapılan tüketim harcamalarının, diğer faktörler de dikkate alınarak,
ekonomideki toplam özel nihai tüketim harcamalarınıne ölçüde etkilediği araştırılmıştır. Bu
amaçla tüketim harcamalarınıetkileyen faktörlerden; harcanabilir gelir, piyasa faiz oranlarıve
enflasyon oranlarına ilaveten kredi kartıile yapılan tüketim harcamalarıbağımsız değişken, toplam
özel nihai tüketim harcamalarıbağımlıdeğişken alınarak çoklu regresyon analizi yapılmıştır.
Analizde 15 yıllık seriler kullanılmıştır. Serilerin birinci farklarıalınarak yeni seriler elde edilmişve
regresyon analizi zaman etkisinden arındırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre toplam özel nihai
tüketim harcamalarınıartıran faktörler sıralamasında ilk sırayıkredi kartlarının, ikinci sırayı
harcanabilir gelirin aldığı, enflasyon ve faiz oranlarının önemli faktörler olmadığıtespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kredi kartı, Tüketim harcaması

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.