XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI

Doğan YÖRÜK

Öz


Ahiler, Anadolu’da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret
hayatına yön vermenin yanında, askerî, bürokrasi ve eğitim alanlarında da istihdam edilmişlerdir.
Özellikle kurduklarızâviye, mescid, medrese gibi dinî, hayrî ve sosyal tesisler ile toplumun
ekseriyetini etkileri altına alabilmişlerdir. Ahilerin Anadolu Selçuklular döneminden itibaren
faaliyet gösterdikleri en önemli bölgeler Kırşehir, Sivas, Tokat, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde,
Beyşehir, Akşehir, Ereğli ve Larende gibi merkezlerdir. Bu bölgelerin büyük bir kısmıaynı
zamanda Karaman Beyliği topraklarınıda oluşturmaktadır. İşte buradan hareketle, Karaman
Beyliği’nden Osmanlıegemenliğine geçen toprakların yer aldığımufassal, timar, vakıf ve mülk
defterlerinde ismi geçen ahiler ve ahiler adına kurulmuşvakıf ve mülkler çalışmamızın konusunu
teşkil etmektedir.


Anahtar Kelimeler


Ahiler, Vakıflar, Zâviyeler, Karaman, Osmanlı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.