EĞİTİM FAKÜLTESİÖĞRENCİLERİ İLE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE KARŞI TUTUMLARI (ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİÖRNEĞİ)

Suat YILDIRIM, Hüseyin Hüsnü BAHAR

Öz


Araştırmanın amacıüniversite öğrencilerinin internete yönelik tutum puanlarınıcinsiyet ve
kayıtlıolunan yüksek öğretim kurumuna göre karşılaştırmak, internet tutum alt ölçek puanları
arasında ilişki olup olmadığınıbelirlemektir. Araştırmaya Erzincan Üniversitesine bağlıdört
meslek yüksek okulunun muhasebe ve Eğitim Fakültesinin sınıf öğretmenliği programına kayıtlı
444 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracıolarak İnternet Tutum Ölçeği (İTÖ) kullanılmıştır.
İTÖ ve alt ölçek puanlarıt-testi, ANOVA ve korelasyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.
ANOVA sonuçlarına göre anlamlıfark bulunan durumlarda farkın kaynağınıbulmak için LSD
testi kullanılmıştır. Öğrencilerin internet tutumlarının cinsiyete göre değişmediği, ancak iletişim ve
kaygıalt boyutlarında erkek öğrencilerin puanlarının kız öğrencilerin puanlarından anlamlıfark
gösterdiği bulunmuştur. Yüksek öğretim kurumuna göre, öğrencilerin kaygıdışındaki diğer alt
ölçek puanlarıarasındaki farkın anlamlıolduğu bulunmuştur. Öğrencilerin internet alt ölçek
puanlarıarasında anlamlıilişki tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


İnternet tutum ölçeği, Erzincan Üniversitesi, muhasebe, sınıf öğretmenliği

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.