DEĞİŞEN DÜNYA’DA YENİ YÖNETİM MODELLERİ’NİN TURİZM SEKTÖRÜ’NDE KULLANILMASI ve TANITIM STRATEJİLERİ’NİN BELİRLENMESİ

Aykut BEDÜK, Muammer ZERENLER, Abdullah SOYSAL

Öz


Türkiye’de turizm sektörü, ekonominin en önemli dinamiklerinden biridir. Gerek ulusal turist
girdisinde ve gelirlerinde, gerekse de yatak kapasitesinde kaydedilen artışoranlarında, dünya
istatistiklerinde kendisini açıkça öne çıkartmışve özellikle artışhızıbakımından sanal birincilik
kürsüsüne çıkmıştır. Ancak diğer yandan, yurtiçi medyaya yansıyan turizm haber ve yorumlarında
“büyük bir çelişki yaşandığı” da gözden kaçmamaktadır. Bu çalışmada; hızlıdeğişen dünyaya ayak
uydurabilmeleri ve rekabet piyasasında ayakta kalabilmeleri için turizm sektöründeki işletmelerin
yeni yönetim modelleri olarak adlandırılan; Toplam Kalite Yönetimi, Benchmarking, Değişim
Mühendisliği, Öğrenen organizasyonlar, Kurum kültürü, Fark Yaratma v.b yöntemleri kullanma
yollarıönerilmiştir. Çalışmada turizmin temel sorunların çözümüne yönelik önerilerde
bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Turizm Sektörü,Yeni Yönetim Modelleri,Temel Turizm Sorunları.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.