GELİBOLU YARIMADASI’NIN KUZEYBATI KIYILARINDA ARAZİKULLANIMININ UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ

Cengiz AKBULAK, A. Evren ERGİNAL, Beyhan ÖZTÜRK

Öz


Gelibolu Yarımadası’nın kuzeybatıkesiminde, Güneyli Köyü ve çevresinde yaklaşık 9.7 km
uzunluğundaki kıyı şeridi ve gerisindeki kıyıbölgesinde, 1980’li yılların başından itibaren başlayan
turizm faaliyetleri, arazi kullanımında önemli değişimlere yol açmıştır. Gelibolu-İstanbul
karayolunun batısında kalan kıyıkesiminde genişbir alanda gözlenen hızlıyapılaşmanın yarattığı
bu değişim farklıtarihlere ait hava fotoğrafları, topoğrafya haritalarıve uydu görüntülerinin
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında değerlendirilmesi ile ortaya konmuştur. Elde edilen
bulgular ikincil konutların 2.2 km2
lik bir sahada yayıldığınıgöstermektedir. Diğer taraftan son 30
yılıaşkın sürede ikincil konut sayısındaki artışla birlikte tarım ve orman alanlarının % 10’luk bir
daralmaya maruz kalmıştır.


Anahtar Kelimeler


Arazi kullanımı, uzaktan algılama, turizm, ikincil konut, Gelibolu Yarımadası.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.