Türkiye’de SMS Reklamları: Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörler

Hasan Kemal SUHER, Nevzat Bilge İSPİR

Öz


Mobile telefonların kullanımdaki hızlıartışhem pazarlamacılar hem de reklamcılar için yeni bir taşıma platformu yaratmıştır.
Mobil cihazların popülerliği arttıkça, Kısa Mesaj Servisleri (SMS) potansiyel tüketicilere ulaşmak için daha da önemli olmaya
başlamıştır. Bu çalışma, tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik tutumlarınıetkileyen faktörleri ve bu faktörler ile tutum arasındaki
ilişkiyi incelemektedir. Yapılan faktör analizi sonucunda Bilgi-eğlence, Yaşam Partneri, Gizlilik ve Rahatsız Edicilik olarak
adlandırılan dört faktör bulunmuştur. Literatüre paralel alarak sonuçlar Rahatsız ediciliğin SMS reklamlarına yönelik tutumları
etkileyen en önemli faktör olduğunu göstermektedir. Araştırma, ileri çalışmalar ile derinlemesine incelenebilecek “Yaşam Partneri”
olarak adlandırılan yeni bir faktörü de ortaya koymaktadır.


Anahtar Kelimeler


Reklam, Reklamlara Yönelik Tutum, SMS Reklamları.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.