KOBİ’lerde Kriz Yönetimi: K.Maraş’ta Tekstil Sektöründeki KOBİ’lerde Bir Uygulama

Abdullah SOYSAL, Hasan Alpay KARASOY, Sedat ALICI

Öz


K.Maraş’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren 45 KOBİüzerinde gerçekleştirilen araştırmada, işletmelerin kriz yönetimini
kurumsallaştırmaya yönelik bir çalışma yapıp yapmadıkları, eğer yapıyorlarsa bu çalışmaların türü ve özellikleri ve düzeyinin ne
olduğu sorularına yanıt bulmak amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplamada anket yönteminden yararlanılmışve veriler SPSS
istatistik tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, K.Maraş’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin kriz
yönetimini kurumsallaştırma çabasıiçerisinde olduklarıfakat bu çabanın bilimsel temellere dayalı, bilinçli ve profesyonel olarak
yerine getirilmediği belirlenmiştir.
İşletmelerde yaşanan krizlerin sonuçlarıincelendiğinde; ortakların güvenlerinin zedelenmesi, satışlarda düşüşler yaşanması,
kârın ve kârlılığın olumsuz etkilenmesi, verimliliğin azalması, prestij kayıplarının olması, dışdünya ile ilişkilerin bozulma), yönetim
kararlarının merkezileşmesi, uyum yeteneğinin azalması, gerilimin artması, stres düzeyinin artması, örgüt içi iletişimin bozulması,
çalışanlarda motivasyon eksikliğinin oluşması, karar sürecinin bozulmasıve örgütsel küçülme eğiliminin ortaya çıkmasıgibi
faktörleri saymak mümkündür.


Anahtar Kelimeler


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), Kriz, Kriz Yönetimi, ÖrgütselKriz, Kurumsal Kriz Yönetimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.