Gertrude Bell’in Anılarında Konya

Mehmet İPÇİOĞLU

Öz


Gertrude Bell Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Dünya siyasi tarihinde iz bırakmışönemli bir şahsiyettir. Bell yüzyılın başlarında
Dünyayıiki kez dolaşmış, arkeolojik kazılar yapmış, gezip gördüğü yerlerdeki tarihi eserlerin envanterini çıkarmış, bunları
fotoğraflarıve planlarıyla birlikte yayınlamıştır. Ayrıca Bell gittiği yerlerde günlükler tutmuş, ailesine naşından geçen olaylarıanlatan
mektuplar yazmış, bunlar da günümüze tarihi bir görgü tanığının kaleminden o dönemi aydınlatan vesikalar olarak intikal etmiştir.
Bu çalışmada Gertrude Bell’in Konya’daki çalışmalarısırasında burada yaşadıklarınıanlatan günlük ve mektuplarla ilgili
örnekler verilerek, daha kapsamlıbir çalışmanın önü açılmaya çalışılacaktır. Burada tanıtılacak olanlar Bell’in kitaplarından ve onun
adına kurulmuşolan web sitesinden alınmıştır. Bunlar fotoğraflar, günlükler ve mektuplardan meydana gelmektedir.


Anahtar Kelimeler


Gertrude Bell, Konya, Binbir Kilise, Eflatun Mescidi, Kilistra

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.