Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin İstatistik Dersine Yönelik Tutumları: Türkiye ve Azerbaycan Örneği

Ahmet Murat ELLEZ, Nevzat GÜMÜŞ, Rahman SEFEROV

Öz


Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi coğrafyada da rakamsal ifadeler sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle
üniversitelerin coğrafya bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin de istatistik dersleri almalarıkaçınılmazdır. Coğrafya
bölümlerinde istatistik dersi olmasına rağmen halen Türkiye’de coğrafya alanında eğitim görecek öğrenciler sosyal puan ile
seçilmektedir. Dünyadaki pek çok ülkede ise coğrafya bölümlerine alınacak öğrencilerde matematik alanında başarıistenmektedir.
Çalışmamızda Türkiye ile karşılaştırdığımız Azerbaycan da bu ülkelerden birisidir. Bu araştırmanın amacı, Azerbaycan’da ve
Türkiye’de yükseköğretim coğrafya bölümü öğrencilerinin istatistik dersine yönelik tutumlarınıbelirlemek, okuduklarıokulun,
cinsiyetin ve sınıf düzeyinin tutumlarına etkisini karşılaştırmalıolarak incelemektir. Araştırma, yükseköğretime coğrafya
bölümlerinde devam eden Azerbaycan’da 90, Türkiye’de ise 570 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, veriler
araştırmacılar tarafından geliştirilen İstatistik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin
İstatistik dersine yönelik tutumlarının genelde olumlu olduğunu, okunulan okul, cinsiyet, sınıf düzeyleri ve iki ülke açısından
önemli farklar olduğunu ortaya koymuştur.


Anahtar Kelimeler


Tutum, istatistik dersi, cinsiyet, coğrafya, Türkiye, Azerbaycan

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.