Güven ya da Sosyal Sermaye Nedir?: Konya Sanayi Bölgesinde Sahip/Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma

M. Atilla ARICIOĞLU, Recibe Aslı ERGİN

Öz


Ülkelerin ekonomik değerlerinin oluşumu kadar bu değerlerin oluşumuna ilişkin toplumsal değerlerin niteliği ile insanlar ve
kurumlar arasındaki bağlar da önem kazanmaktadır. Artan refah düzeyinin nitelikli bir hale gelmesi ve bireylerin güven
unsurundan yola çıkarak paylaşım amacınıbelirlemesi, toplumsal hedeflere ulaşılmayıkolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda bireylerin
topluma bakışaçıları, kurumlar ile olan ilişkileri ve birbirlerine duyduklarıgüven ağilişkilerinin hangi düzeyde olduğunun
tanımlanmasınısağlayacaktır. Her bir bağsayısıve sayının niteliği güven algılamasının anlaşılmasına da yardımcıolacaktır. Yapılan
çalışmada öncelikle anılan değerleri içeren sosyal sermaye kavramının kavramsal çerçevesi belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra,
bu kapsama bağlıolarak sosyal sermaye kavramının merkezinde olan ağilişkileri ele alınmışve sosyal sermayenin temel unsuru
olan güvenin ne anlama geldiği irdelenmiştir. Ortaya konulmaya çalışılan kuramsal yapının uygulama karşılığıiçin öncelikle sosyal
sermayenin ölçümüne ilişkin çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmalardan da yararlanılarak Konya’da faaliyet gösteren sanayi
işletmelerinin sahip yöneticileri ana kütle olarak tanımlanmışve 120 işletme sahip/yönetici ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak
sosyal sermayenin Konya için anlamıölçülmeye çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Sosyal sermaye, Güven, Konya, Sahip/Yönetici, Sanayi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.