Buzlukbaşı Sarnıcı’na Âit İki Vakfiye

İzzet SAK

Öz


Bugün İstanbul yolu üzerinde Buzlukbaşımevki’inde yer alan sarnıcın, şimdiye kadar yapıldığıtarih ve yaptıranıhakkında
herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Bu çalışma ile, Konya şer’iye sicillerinden tespit edilen iki ayrıvakfiye sayesinde, Buzlukbaşı
Sarnıcıolarak bilinen söz konusu sarnıcın bugüne kadar karanlıkta kalan yönleri ortaya çıkarılmıştır. Vakfiyelere göre Konyalı
hayırseverlerden olup Küçük Sinanperâkende Mahallesi’nden el-Hâc Hâfız Mehmed Efendi ibn Mustafa adlı şahıs, yer altından
toplanan sularıyla, gelip geçenlerin faydalanmalarıiçin bir sarnıç ve onun bitişiğinde bir taşmusluk yaptırmıştır. Ayrıca bu tesislerin
hizmetlerini sürdürebilmeleri için kendi malından ve bazıhayırseverlerin katkılarıyla,ilk önce 16 Ağustos 1810 tarihli vakfiye ile
1.500 guruş; daha sonra da 1 Ağustos 1824 tarihli vakfiye ile 2.500 guruşvakfetmek suretiyle, yaptırmışolduğu sarnıç ve musluğun
hizmetlerini devam ettirmelerini sağlamıştır. Vâkıf el-Hâc Hâfız Mehmed Efendi, kendi yaptırdığısarnıç ve musluğa para
vakfederek kurmuşolduğu vakfının mütevelliliğini, hayatta oldukça kendisinin yürütmesini, ölümünden sonra ise bu görevi
avlâdının, avlâd-ıevlâdının ve evlâd-ıevlâd-ıevlâdının nesilden nesile geçecek şekilde, erkek ve kızların ortaklaşa olarak yapmasını
şart koşmuştur. Bunun yanında sarnıç ve musluk için vakfetmişolduğu paranınmütevelli tarafından sağlam ve güvenilir kefiller ile
dindar ve güvenilir kimselere % 15’den fâize verilmesini; elde edilecek gelirden her sene sarnıç ve musluğun gerekli bakım ve
tamirlerinin yapılarak görevlilerin ücretlerinin verilmesini; harcamalardan arta kalan paranın ise yarısının vakfın anaparasına
katılmasını, kalan diğer yarısının ise evlâdıarasında eşit şekilde paylaşılmasınıistemiştir.


Anahtar Kelimeler


Konya, Vakıf, Vakfiye, Sarnıç, BuzlukbaşıSarnıcı, Konya Sarnıçları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.