1792–95 Yılları Arasında Osmanlı Konya’sında Sosyal Yaşamdan Kesitler

Mehmet BARMAN, Mehmet İPÇİOĞLU

Öz


Bu çalışmada toplumun çekirdeğini oluşturan ve Türk toplumunun en büyük dinamiği olan Osmanlıdönemi Konya’sındaki
ailenin özellikleri, vasi ve kayyım ta’yinleri, nafaka takdiri, talâk, muhala’a ve miras gibi çeşitli da’vâların uygulanışıve belgelerden
hareketle nasıl çözüldüğü Osmanlısosyal hayatının mikro anlamda bir örneğini teşkil eden mahallenin Konya’daki yapısıve
fonksiyonlarıortaya konularak Konya’nın sosyal hayatına dair somut bilgilere ulaşılmıştır.
Özetle bu çalışma elde edilen bu somut veriler ışığında Konya’nın sosyal ve iktisadi yapısınıortaya çıkararak hem şehir
tarihçiliğine hem de Osmanlıtarihiyle ilgili bilgilerimize katkısağlamak amacıyla araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Konya, Şer’iye Sicili, KadıSicili, Aile, Sosyal Hayat

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.