Kriz Döneminde Transformasyonel Lider Davranişlarinin Işletme Performansi Bağlaminda Firsat Yönetimine Etkisi: Bankacilik Sektöründe Bir Uygulama

Burcu DOĞANALP

Öz


İşletmelerin amaçlarınıve sürekliliğini tehdit eden gerilimli bir durum olarak olumsuz algınanan kriz; kar elde etmenin,
müşterinin, kalitenin ve yenilikçiliğin öne çıkması, örgütsel sorunlarının ortaya çıkmasıve yeniden yapılanma için zemin oluşması,
yapılan işe verilen önemin ve ekip çalışmasının artması, yönetici-çalışan kesiminin birbirine yaklaşması, maliyetlerin azalmasıgibi
özelliklere sahip bir süreç olarak işletmeye fırsat sağlayan bir dönüm noktasıolabilmektedir. Aslında kriz yönetimi, işletmenin
yaşamında yönetimsel bir sınavdır. Etkili bir liderlik, kriz durumunda krizden daha güçlü bir şekilde çıkmayısağlayabilir. Bu
çalışmada, transformasyonel liderliğin kriz döneminde başarılıolma koşullarıve işletme performansıüzerindeki etkisi Konya ilinde
görev yapan bankacıların anket uygulamasıyoluyla görüşlerinin alınmasıyla irdelenmektedir. Araştırmanın gerçekleştirildiği
bankalarda üst yönetimin transformasyonel liderlik özelliklerini çoğunlukla taşıdığı, bu özelliklerini kriz döneminde kullanarak
işletme performansınıorta derecede olumlu yönde etkilediği bulgulanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Kriz Süreci, Kriz Yönetimi, Fırsat Yönetimi, Liderlik, Transformasyonel Liderlik, İşletme Performansı, Bankacılık Sektörü

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.